Mendimi juaj është i rëndësishëm per ne!
Fillo
 
Ky pyetësor është krijuar me qëllim përmirësimin e shërbimeve të ofruara nga zyra e avokatisë "Bendo Law, Advocates & Legal Consultants".

Pyetësori nuk kërkon të dhëna që mund të identifikojnë klientin dhe përgjigjet e tij do të mbeten anonime.

 
Në cilën mënyrë jeni njohur me zyrën tonë?


 
Si klient i zyrës sonë, ju është ofruar ndihmë ligjore për:


 
Cili shërbim ju është ofruar:


 
Mendoni se shërbimi është ofruar duke iu kushtuar vëmendja e duhur?

     
 
Mendoni se shërbimi ju është ofruar në një kohë të arsyeshme?

     
 
Mendoni se ju është dhënë informacion i mjaftueshëm dhe i qartë mbi shërbimin?

     
 
Sa do ta vlerësonit shërbimin e ofruar nga avokatët e zyrës sonë?

 
Sa do ta vlerësonit shërbimin e ofruar nga bashkëpunëtorët e jashtëm të zyrës sonë?

Zgjidhni një numër duke patur parasysh shërbimet noteriale, financiare, përkthime dhe shërbime të tjera teknike.
 
Në vlerësimin tuaj të përgjithshëm, shërbimi i ofruar përputhet me pritshmërinë tuaj?

Në shkallën e mëposhtme, zgjidhni një numër nga 1 (jo mjaftueshëm) në 10 (mëse mjaftueshëm).


 
Do t'ja rekomandonit zyrën tonë një mikut apo një kolegut tuaj?

     
 
Cilat janë karakteristikat tona që vlerësoni më shumë?

 
Cilat janë rekomandimet tuaja për faktorët që duhen përmirësuar në ofrimin e shërbimit?

 
Ju falenderojmë për bashkëpunimin tuaj!

Një shërbim cilësor vendos themele të forta për krijimin e një marrëdhënie të ngushtë dhe të sinqertë.

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform